Vážení přátelé, soupeři a milovníci motorového sportu,

po „X“ letech pohybu v tomto prostředí jsem se rozhodl uspořádat semináře o tomto nekonečném tématu.

Činím tak na základě častých dotazů, ať už po telefonu, na závodech či vašich poptávek po výrobě, kdy není prostor na rozebrání tématu.

Cílem tohoto projektu je předávat mé dosavadní i nové, teoretické i praktické zkušenosti a znalosti vám. Tím myslím zkušenosti s návrhem a stavbou (v mém případě) dragsterových speciálů aplikovat na vaše konkrétní stroje.

V tomto oboru téměř platí co jedinec, to názor, ten však může, ale nemusí být hodnotný. Mým záměrem není přesvědčit vás o kvalitě a pravdivosti mých tvrzení, nýbrž spolu-vybudovat vaše pevné základy, s nimiž budete schopni logickou dedukcí výše zmíněné vždy vyhodnotit sami.

Seminář bude téměř individuální – od 3 do 10 účastníků. Má příprava téměř nulová (odprezentovat 100 stran v PowerPointu není cílem).

Cílem je seznámení s mechanikou, jednoduchou fyzikou, termodynamikou, metalurgií a technologií srozumitelnou formou, aby se vám tyto obory a mnoho dalších nakonec harmonicky spojily v jedno…RADOST jménem MOTORSPORT. Tudíž většina semináře je zaměřena na vaše stroje a otázky.

Seminář je celodenní, cena za osobu 3500 Kč. Termíny budou vypsány.

V případě, že se dohodnete jako skupina, stačí zavolat a dohodnout konkrétní termín.

Těším se,

s pozdravem Dominik Tichý.