Po letech získávání zkušeností, v mnoha odvětvích průmyslu, nabízíme odbornou  technologickou i praktickou pomoc, při řešení vašich projektů obsahujících technologii odporového svařování.
Našich služeb můžete využít, zejména před náběhem projektů, pro návrh vhodné technologie a parametrů, pro svařování.
Na vlastním výzkumném zařízení provedeme svařování testovacích vzorků, včetně trhacích zkoušek a metalografie, případně jiné kvalitativní testy, dle požadavků a náročnosti konkrétního projektu.
Dále vyřešíme Vaše pracoviště, včetně technologií pro dané operace, případně můžete využít našich poradenských služeb.

PRONAJÍMÁME SVAŘOVACÍ TECHNOLIGII NA KRÁTKODOBÉ I DLOUHODOBÉ PROJEKTY, ČI PŘI PORUCHÁCH A NUTNOSTI NAHRADIT STÁVÁJÍCÍ ZAŘÍZENÍ NA PRACOVIŠTI. VEŠKERÉ DRUHY KLEŠTÍ I FRÉZOVACÍCH STANIC, VČETNĚ CHLAZENÍ, VZDUCHOTECHNIKY…

OBRAŤTE SE NA NÁS S VAŠÍM KONKRÉTNÍM POŽADAVKEM.

Naše hlavní činnost spočívá ve vývoji a výrobě kompletní technologie pro odporové svařování, včetně výkonných transformátorů, střídačích a řídících systémů, pracujících na frekvenci 10 kHz. Při tomto kmitočtu má zařízení kromě zlomku hmotnosti, a výrazně menších rozměrů, oproti 50 Hz, i 1000 Hz, také NIŽŠÍ SPOTŘEBU ELEKTRICKÉ ENERGIE.
Rovněž neopomenutelnou výhodou, je 200 krát rychlejší řízení procesu (oproti 50 Hz).
Vzhledem k tomuto faktu nabízíme PŘESTAVBY STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ, pracujících na nižších frekvencích.
Součástí těchto služeb je prvotní změření původního stavu, následné testy na našem systému a vypracování analýzy a časové návratnosti investice.

Úspory jsou zde dvě, první v nižší spotřebované energii a druhá, ve sníženém výkonu potřebného chlazení.